ХОСПИС ВАРНА

Професионални медицински грижи за възрастни

ЗА НАС

Предмет на дейност на хоспис “ Варна“ е продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение предписано от лекар и специфични грижи за лица с хронични инвалидизиращи заболявания и медико – социални проблеми.
Основната му дейност е насочена към пациенти, които са десоциализирани, поради тежки инвалидизиращи и терминални заболявания, нуждаещи се от постоянно обслужване и активно наблюдение от специализирани медицински кадри в домашна обстановка.Чрез основните си функции, домът подобрява общото състояние и качеството на живот на страдащия човек, осигурява спокойствие и комфорт, спестява време и неприсъщи ангажименти.
Мисията на домът е да осигури спокоен и щастлив живот до края на дните на всеки пациент.
1. Да предостави на пациентите възможността да се освободят от болката или тяхната болка да бъде достатъчно контролирана, за да не се нарушава качеството им на живот.
2. Оказване на подкрепа и помощ на членовете на семействата /близките/.
3. Разясняване на различни въпроси, свързани със заболяването и състоянието на болните.
4. Осигуряване на специализирани медицински екипи, които да се грижат за обезболяването и психичното здраве на пациентите.
5. Подобряване качеството на живот през последните дни, като предлага уют и достойнство.
6. Оказване на подкрепа в медицински, емоционален, социален и духовен аспект.
Хоспис “ Варна“ работи за подобряване качеството на живот на хора с различни заболявания и медико – социални проблеми, като предлагат експертно управление на болката, квалифицирана, емоционална и духовна подкрепа. Също така има за цел да осигури комфорт и подкрепа на пациентите и техните близки.
Ефективната и рентабилна работа изисква предлагането на адекватни на потребностите на пациента и семейството грижи. Това е осъществимо единствено чрез обединяване усилията на специалисти от различни области, които работят в екип.
Благодарение на нашия професионализъм, лоялност и приятелски подадена ръка към хората, които идват при нас, те могат да се наслаждават на спокойствие и приятни мигове, обградени с любов и внимание от страна на висококвалифициран персонал.
За нас думата дом за стари хора обаче включва много повече от „дом за възрастни хора“, защото за нас е важно да предлагаме и полезни за настанените тук хора възможности, които да подобрят техния живот трайно.
Специално обучен медицински екип от лекари, рахабилитатори, медицински сестри, социален работник и болногледачи, осигуряват денонощни грижи и наблюдение. Грижите, които се предлагат от дома, са както комплексни (медицински и немедицински), така и индивидуални.
Хоспис “ Варна“ извършва при спазване на всички законови изисквания, следните дейности:
 • Целодневно(денонощнo) или почасово медицинско наблюдение;
 • Целодневна(денонощна) или почасова специализирана и качествена здравна грижа по обгрижване на пациентите, с цел подобряване качеството на живот;
 • Дейности по изпълнение на предписаната терапия на всеки пациент;
 • Индивидуална консултация на пациентите от различни медицински специалисти;
 • Морална, емоционална, социална и духовна подкрепа на пациентите и техните близки;
 • Рехабилитация на пациентите;
 • Качествено и пълноценно хранене;
 • Административна помощ;
 • Дейност за поддържане на добра лична хигиена на пациентите;
 • Дейност по набавяне на лекарства и консумативи;
 • Мерки за укрепване на здравето на пациентите;
 • Специализирани дейности по контрол на болката;
 • Денонощна обратна връзка с близките на пациентите.
10

ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ

100

КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ

100

ДОВОЛНИ ПАЦИЕНТИ

ЦЕНИ

Топ оферта – 650 лв/месец

Единствено при нас – настаняване и обгрижване на възрастни хора на стойността на пенсията.
Офертата важи до изчерпване на предвидената квота!